Szkolenia i doradztwo

sala

             Zadanie zrealizowane

Pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do tzw. „miękkich umiejętności”. Dlatego kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju naszej kariery zawodowej mają umiejętności zarządzania sobą oraz umiejętności interpersonalne. Dzięki nim możemy efektywnie motywować siebie do działania, skutecznie radzić sobie ze stresem, sprawnie realizować własne cele, a także  potrafimy współpracować w zespole. W sytuacji silnej konkurencji na rynku i ostrzejszych wymagań pracodawców, warto zaprezentować się jako osoba komunikatywna, twórcza, z dużą motywacją do pracy.

Pomogą w tym nasze SZKOLENIA Z AUTOPREZENTACJI

Projekt „Nowoczesny Pedagog” zakłada przeszkolenie 180 studentów i absolwentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie w zakresie autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Wysoko wykwalifikowani trenerzy pokażą Ci jak być atrakcyjnym kandydatem dla przyszłego pracodawcy!

Zajęcia odbywać się będą w 15-osobowych  grupach; każda otrzyma 10 godzin profesjonalnego wsparcia.

Dokumenty rekrutacyjne na:

  • SZKOLENIE Z ZAKRESU AUTOPREZENTACJI

Kwestionariusz zgłoszeniowy na szkolenie

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych

 

Uwaga studenci i absolwenci!

Aby wesprzeć Państwa rozwój osobisty oraz pomóc zdobyć niezbędne umiejętności związane z wejściem na rynek pracy, chcemy zorganizować na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie cykl szkoleń i warsztatów grupowych. Kierując do Państwa ankietę (do pobrania poniżej), chcemy poznać Wasze potrzeby w tym zakresie oraz i oczekiwania związane z tematyką spotkań. Zachęcamy do podania własnych propozycji tematyki szkoleń, bądź nazwy umiejętności jakie chcieliby Państwo zdobyć czy rozwinąć. Ankieta jest anonimowa, jej wyniki pozwolą nam dostosować ofertę planowanych szkoleń do Państwa rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

CIEKAWE ARTYKUŁY I LINKI:

Jak napisać CV

Przewodnik – poszukiwanie pracy

Gazeta Praca
Praca Lublin