Praktyki i staże

 Zadanie zrealizowane

terminarz

           W ramach projektu „Nowoczesny Pedagog” przewidziano w okresie 2009-2013:

– PRAKTYKI dla 40 studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie;

– 24- tygodniowe STAŻE dla 40 studentów oraz absolwentów  WSP  im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie w wymiarze 30 godzin tygodniowo.

     W roku 2014  przewidziano:

 

  • 12- tygodniowe STAŻE studenckie/absolwenckie dla 30 studentów/absolwentów WSP  im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie w wymiarze 30 godzin tygodniowo;
  • PRAKTYKI dla 30 studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie

email kontaktowy: nowoczesnypedagog@wspkorczak.eu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK:

DOKUMENTY DOTYCZĄCE STAŻU: