Studia

Nowe specjalności na kierunku Pedagogika!

tablica

ZADANIE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że tytuł licencjata
na 3 nowych specjalnościach utworzonych w ramach projektu
w latach 2010-2013 uzyskało 72 studentów.

 

 

 

Interesuje Cię nowoczesna pedagogika?

Wiążesz swoją przyszłość z zawodem nauczyciela, wychowawcy?

Nasze studia są właśnie dla Ciebie!

W ramach projektu „Nowoczesny Pedagog” WSP im. J. Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie otworzy trzy nowe specjalności na  studiach I stopnia. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
WSZYSTKIE STUDIA BĘDĄ BEZPŁATNE!

Rekrutację zaczynamy już od maja 2010, natomiast zajęcia dydaktyczne od października 2010.

Nowe specjalności powstały w oparciu o konsultacje z pracodawcami. W ostatnich latach zmieniła się sytuacja demograficzna oraz gospodarcza. Na współczesnym rynku pracy istnieje deficyt wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i wychowawców, znających nowoczesne metody kształcenia i posługujących się językiem angielskim. Nasze studia to odpowiedź na realne zapotrzebowane pracodawców!

ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI:

1) Edukacja przedszkolna z językiem angielskim
Specjalizacja ta to studia nauczycielskie. Przygotują one absolwentów do  pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

SYLWETKA ABSOLWENTA – EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z JĘZ ANGIELSKIM

Kierownik studiów – Dr Teresa Sokołowska – Dzioba

Pracownik administracyjny (Dziekanat) – Monika Milaniuk

2) Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Studia nauczycielskie, które przygotują absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy w klasach początkowych. Uprawnią także do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych.

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

SYLWETKA ABSOLWENTA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZ. ANGIELSKIM

Kierownik studiów – Dr Ewa Kozak-Czyżewska

Pracownik administracyjny (Dziekanat) – Anna Suszko

3) Edukacja osób niedostosowanych społecznie z projektowaniem komputerowym
Są to studia nienauczycielskie. Absolwent uzyska kwalifikacje z zakresu kształcenia i wychowania osób niedostosowanych społecznie. Zdobędzie praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy indywidualnej i grupowej w instytucjach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych

 

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJA OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE Z PROJEKTOWANIEM KOMPUTEROWYM

SYLWETKA ABSOLWENTA – EDUKACJA OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE Z PROJEKTOWANIEM KOMPUTEROWYM

Kierownik studiów – Dr Andrzej Pielecki

Pracownik administracyjny (Dziekanat) – Agnieszka Biszczanik

Organizacja zajęć

REGULAMIN STUDIÓW

 

email kontaktowy: nowoczesnypedagog@wspkorczak.eu