Program

Program i zakres działań:

notesNowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia uczelniom wyższym niespotykane dotąd wyzwania. Wraz z rozwojem rynku pracy podejście do edukacji uległo przemianie. Warto, aby uczelnie podążały za nowoczesnymi trendami w edukacji i stosowały innowacyjne metody kształcenia.

Projekt „Nowoczesny Pedagog” zapewni Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, a w szczególności Wydziałowi Zamiejscowemu w Lublinie i jego studentom, kompleksowe wsparcie.

Co przewiduje projekt?

W latach 2009-2013:

 • Objęcie 30 osób studiami na specjalności: Edukacja przedszkolna z językiem angielskim
 • Objęcie 30 osób studiami na specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Objęcie 30 osób studiami na specjalności: Edukacja osób niedostosowanych społecznie z projektowaniem komputerowym
 • 40 studentów skorzysta z ciekawych praktyk w zakładach pracy
 • 40 studentów i absolwentów zostanie skierowanych na atrakcyjne płatne staże
 • 150 studentów i absolwentów skorzysta ze szkoleń z zakresu autoprezentacji
 • Powstanie 5 raportów dotyczących losów studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 • Budynek uczelni zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Powstanie strona internetowa Akademickiego Biura Karier
 • Zostanie zatrudniony doradca zawodowy w ABK

W okresie od 1.01.2014 do 30.06.2014:

 • 30 studentów skorzysta z ciekawych praktyk w zakładach pracy
 • 30 studentów i absolwentów zostanie skierowanych na płatne staże
 • 30 studentów i absolwentów skorzysta ze szkoleń z zakresu autoprezentacji

Pobierz :

harmonogram na rok 2014

harmonogram na lata 2011-2013

harmonogram na lata 2009-2010