Zakończenie projektu

Z dniem 30 czerwca 2014 r. projekt „Nowoczesny Pedagog” zakończył się.

W ramach projektu:

1. 72 osoby uzyskały tytuł licencjata w ramach trzech specjalności utworzonych w ramach projektu;

2. 70 osób odbyło płatne staże zawodowe;

3. 70 osób odbyło bezpłatne praktyki zawodowe;

4. 180 osób wzięło udział w szkoleniu z AUTOPREZENTACJI.

5. Opracowano 5 edycji raportów na temat losów absolwentów WSP im. J. Korczaka Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

 

Wszystkie wskaźniki przewidziane w projekcie zostały zrealizowane w 100%.