Odbiór zaświadczeń

Uczestnicy szkolenia z „Autoprezentacji”,  które odbyło się w dniach 5-6 kwietnia br. realizowanego w ramach projektu „Nowoczesny Pedagog” mogą zgłaszać się po odbiór zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.

Zaświadczenia można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 w biurze projektu lub w soboty w Dziekanacie.