Nabór na bezpłatne szkolenie z AUTOPREZENTACJI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU Z AUTOPREZENTACJI
REKRUTACJA TRWA!

Zakres tematyczny szkolenia:

-komunikacja interpersonalna;

-kreowanie wizerunku zawodowego;

-radzenie sobie ze stresem i wystąpieniami publicznymi;

-rozmowa kwalifikacyjna;

-tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 5 oraz 6 kwietnia 2014. Czas trwania szkolenia: 10 godzin.

Prowadzący: Monika Kitowska

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa  mają studenci niepełnosprawni. Studenci, którzy chcieliby uczestniczyć w szkoleniu, a termin pokrywa się ze zjazdem otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu celem usprawiedliwienia nieobecności.

Ze szkolenia NIE MOGĄ skorzystać osoby, które wcześniej uczestniczyły w innej formie wsparcia (z wyjątkiem doradztwa zawodowego) w ramach projektu NOWOCZESNY PEDAGOG, to jest praktykach, stażach, poprzednich edycjach szkoleń z autoprezentacji, a także osoby zakwalifikowane na studia w ramach projektu.

ZAPISY:
Prosimy wypełnić KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie http://pedagog.wsptwp.eu/?page_id=26 i przesłać na adres e-mail:
nowoczesnypedagog@wsptwp.eu (w tytule wpisując „zgłoszenie autoprezentacja”) lub złożyć bezpośrednio w Biurze Projektu, ul. Słowicza 3 w Lublinie (Wydział Zamiejscowy WSP im. J. Korczaka w Lublinie)

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć:
– kserokopię dowodu osobistego
– CV

Po zakończonym szkoleniu każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie poświadczające udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.