Nabór na płatne staże – TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY!

         UWAGA!

Nabór na płatne staże studenckie/absolwenckie TRWA.

       *       *       *

Informujemy, że od dnia 15 listopada br. uruchomiony zostaje nabór na płatne staże studenckie/absolwenckie realizowane w ramach projektu NOWOCZESNY PEDAGOG. Osoby zainteresowane oferowaną formą wsparcia oraz spełniające podstawowe kryteria formalne umożliwiające przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z regulaminem stażu:

Regulamin staży studenckich

Aneks do Regulaminu staży

 Osoby spełniające wszystkie kryteria powinny złożyć w Biurze Projektu (pok. Nr 7)  w godzinach 10.00-14.00 wszystkie wymienione w regulaminie dokumenty aplikacyjne.

 Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane.

W związku z pojawiającymi się pytaniami zapraszamy do zapoznania się z istotnymi wyjaśnieniami do Regulaminu staży: http://pedagog.wsptwp.eu/?p=1423

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych