Informacja dla kandydatów zdających egzamin z języka angielskiego

Egzamin City and Guilds  Communicator B2 (International English for Speakers of Other Languages)
egzamin pisemny 17 maja  2013  16.30-19.30
Aula Główna I piętro, Instytut Nauk o Ziemi  UMCS, Al. Kraśnicka 2 cd LUBLIN

Kandydatów prosimy o zgłoszenie się 30 minut przed wyznaczoną godziną    z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty oraz słownikiem angielsko-angielskim – na egzamin pisemny.

 Informujemy, że w czasie egzaminu pisemnego dozwolone jest korzystanie ze słownika angielsko-angielskiego (monolingual dictionary). Jeśli Państwo nie zrobili tego wcześniej, proszę zapoznać  się z zadaniami egzaminacyjnymi na wybranym poziomie, rozwiązując Sample Tests ze strony www.cityandguilds.pl

International Spoken English for Speakers of Other Languages
18-19 maja 2013  od godz 8.30
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, AMOR ul. Radziszewskiego 18

egzaminy_język angirlski